Nhìn lại 2020 – Đông dược Phúc Hưng “Hiểu và Thương”

Gửi lúc 14:05' 12/04/2021

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã cướp đi việc làm của hơn một triệu người dân Việt Nam, thiên tai, bão lũ đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay, tang thương, khốn cùng.

Có lẽ chưa bao giờ, chúng ta thấy sự sống lại trân quý đến như vậy.

Chưa bao giờ ta thấy bản thân cần thấm nhuần ý nghĩa của đức hiếu sinh đến như vậy.

Hiếu sinh là trân quý sự sống, tôn trọng sự sống và bảo vệ sự sống.

Trong nghệ thuật mô tả bằng hình tượng của đạo Phật có một vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt tên là Quan Thế Âm. Nghìn tay tượng trưng cho hành động, và con mắt trong mỗi bàn tay tượng trưng cho sự hiểu biết. Khi chúng ta hiểu một hoàn cảnh hay một con người thì những gì chúng ta làm sẽ giúp được cho hiện thực đang diễn ra và sẽ không gây thêm đau khổ. Khi có con mắt ở trong bàn tay, chúng ta sẽ biết cách thực tập hành động yêu thương cho sự sống màu nhiệm đang diễn ra trong mỗi phút giây.

Trân quý sự sống, cần bắt đầu từ hiểu và thương. Đây cũng là con đường mà chúng tôi – những thành viên Phúc Hưng lựa chọn khi xây dựng văn hóa Phúc Hưng - văn hóa doanh nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa dân tộc. 

 

 

 

Tổng hợp