Cảm niệm mùa Vu lan 2023

Gửi lúc 16:45' 30/08/2023

Một mùa Vu Lan nữa lại tới, những thành viên trong gia đình Đông dược Phúc Hưng lại có mặt bên nhau trong chương trình “Cảm niệm mùa Vu lan” để cùng thực tập nuôi dưỡng tình thương và lòng biết ơn để dâng lên đấng sinh thành; để thấy được cha mẹ đang biểu hiện thật trọn vẹn trong mỗi chúng ta. Chúng ta là sự tiếp nối của cha mẹ.  

Tiếp nối có nghĩa là không phải từ Không trở thành ra Có.  Đọt chuối em là sự tiếp nối của lá chuối chị, tờ lá là sự tiếp nối của hạt mưa, cũng như con cháu là sự tiếp nối của Tổ tiên, ông bà cha mẹ.  Không phải vào ngày đó giờ đó, em bé trở thành ra Có trên cuộc đời, mà trước đó em bé không phải là Không.  Em bé có mặt trong cha mẹ và là sự tiếp nối của cha mẹ.  

Con cháu ở đâu thì ông bà cha mẹ ở đó:

“Con có cha có mẹ

Cha mẹ có trong con

Nhìn mẹ cha con thấy

Có con trong cha mẹ.”

Vu lan là cơ hội để mỗi chúng ta thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ. Nhưng lòng biết ơn ấy có sâu sắc hay không còn tùy thuộc vào cái thấy về lòng biết ơn cha mẹ có sâu sắc hay không. Cái thấy sâu sắc nhất chính là cái thấy Bất nhị, thấy được cha mẹ với mình là một. Để biết rằng trong con có những hạt giống an lành, tài năng và hạnh phúc, cũng có những hạt giống tiêu cực, sợ hãi và khổ đau được trao truyền từ cha mẹ, tổ tiên. Để rồi con biết chỉ khi nào chuyển hóa được những hạt giống tiêu cực và tưới tẩm, nuôi dưỡng những hạt giống tốt trong con thì con mới có hạnh phúc, mới có tình thương và lòng biết ơn trọn vẹn.

Đông dược Phúc Hưng