Đông dược Phúc Hưng - Nói với tuổi 21

Gửi lúc 14:45' 17/11/2021

Ngày hôm nay, 15 tháng 11, chúng tôi không gọi là ngày sinh nhật công ty, chúng tôi có mặt cho nhau, bên nhau để mừng ngày Phúc Hưng tiếp nối tuổi 21.

Ngày tiếp nối trong tiếng anh là “Continuation day” hay “Contago” trong tiếng Latin.  

Sự tiếp nối có hai phần, nơi thân tâm mình và nơi thân tâm những người được tiếp nhận những gì mình trao truyền. Đức Phật có dạy về trao truyền như sau: người trao truyền, người nhận trao truyền và vật được trao truyền là một, tam luân không tịch. Không có chủ thể trao truyền, không có người nhận trao truyền, chỉ có sự trao truyền.

Do vậy, sự sinh ra ấy, thực chất là sự tiếp tục, tiếp tục thừa hưởng hạt giống của sự nhiệt thành, tâm huyết, sự trân trọng giá trị của cỏ cây, của thuốc y học cổ truyền hàng nghìn năm tuổi.

21 tuổi mà không phải 21 tuổi, 30 năm mà cũng không phải 30 năm, nhân duyên chúng con được tiếp nối từ biết bao nhiêu thế hệ tổ tiên, từ ông bà cha mẹ, tổ tiên huyết thống và từ Chư Phật, chư tổ, tổ nghề y dược, nay có đủ đầy nhân duyên để chúng con có mặt ở đây, giờ phút này.

Và giờ phút này đây, chúng con nguyện sống với nhau cho có hạnh phúc, đi đứng, nói cười và tiếp xử với nhau cho có hạnh phúc; Đó chính là good continuation (sự tiếp nối thực sự).

Đông dược Phúc Hưng - Thuốc Nam của Người Việt