Thành phần :

Lưu ý: Tác dụng của thuốc tùy thuộc vào thể trạng của từng người

Các tin khác